Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Bochnia  sprawdź informacje Na Mapie miasta Bochnia

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Bochnia.

Mapa Geoportal Bochnia

Dane urzędu

Urząd Miasta Bochniaul. Kazimierza Wielkiego 2Bochnia, 32-700

Tel: 14 6149100

Fax: 14 611-83-99

E-mail: umb@um.bochnia.pl

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Numer TERYT miasta Bochnia: 1201011

Witryna: http://www.bochnia.pl/

Władze lokalne: Burmistrz Stefan Kolawińskiumb@um.bochnia.pl

Miasto Bochnia w liczbach

Powierzchnia miasta Bochnia*

30 km2

2292 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Bochnia*

29 554 mieszkańców

195 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Bochnia*

989 mieszkańców na km2

171 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Bochnia

Geoportal Bochnia prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Bochnia

Jak powstał Geoportal miasta Bochnia?

Geoportal Bochnia powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Bochnia, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Bochnia umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Bochnia

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Bochnia?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Bochnia;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Bochnia;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Bochnia;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Bochnia;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Bochni.
Informacje na Geoportalu Bochnia

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Bochnia?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Bochnia;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Bochnia;
 • Rejestr MPZP Bochnia;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Bochnia;
 • Mapa Topograficzna miasta Bochnia;
 • Mapa Solarna miasta Bochnia;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Bochnia;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Bochnia

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Bochnia?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Bochnia.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Bochnia łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Bochni. W zależności od wybranej kompozycji mapy Bochni zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Bochnia, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Bochnia oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Bochnia. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Bochni możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Bochni. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Bochnia. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Bochnia.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Bochni.

  Geoportal miasta Bochnia posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Bochnia. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Bochni sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Bochnia przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Bochni.

  W Geoportalu Bochnia przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Bochnia. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Bochni. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Bochnia zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Bochnia, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Bochnia oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Bochnia.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Bochnia. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Bochnia są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Bochnia podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Bochnia.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Bochni. W Geoportalu miasta Bochnia udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Bochni wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Bochnia.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Bochnia. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Bochnia dla mieszkańców

Geoportal Bochnia jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Bochnia. Na mapie Bochni sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Bochnia mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Bochnia. Korzystając z map Geoportalu miasta Bochnia w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Bochnia są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Bochnia dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Bochnia dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu