Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Bochni. Co warto zobaczyć w Bochni

Chcesz poznać zabytki Bochni? Oto rejestr zabytków Bochni! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Bochni ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Mapa Solarna

Co warto zobaczyć w Bochni - zabytki Bochni

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Bochni? Dowiedz się, czy w Bochni znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Bochni.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Bochni. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Bochni.

Zabytki w Bochni

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Bochni.

Zabytki Bochni

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Bochni jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Bochni w portalu OnGeo.pl! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Bochni lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Bochni,
 • MPZP Bochni,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Bochni.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty.

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Bochni?

Ochroną zabytków w Bochni zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Bochni są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Bochni.
 2. Urząd Miasta Bochnia. Urząd Miasta Bochnia prowadzi gminną ewidencję zabytków Bochni, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Bochnia zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Bochni

Gminną ewidencję zabytków Bochni prowadzi Urząd Miasta Bochnia, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Bochni?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Bochni następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Bochni nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Bochni oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Bochni. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Bochni nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Bochni, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Bochnia, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Bochni

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja


Bochnia, Plac św. Kingi

Przykład kościoła o wybitnych cechach architektonicznych.Wewnątrz znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej (...)

Cmentarz komunalny


Bochnia, Oracka

Cmentarz komunalny, założony w 1787 r., z zachowanymi nagrobkami z początku XIX w.i z kwaterami m.in. z I wojny światowej (...)

Klasztor dominikanów, ob. Muzeum


Bochnia, Rynek 20

Obiekt jest jednym na najcenniejszych zabytków Bochni, miasta związanego z Kopalnią Soli.

Dom


Bochnia, Rynek 2

Dom jest najlepiej zachowanym, w swej barokowej formie, przykładem zabudowy przyrynkowej miasta Bochni.

Cmentarz żydowski


Bochnia, Krzęczków 5

Społeczność żydowska pojawiła się w Bochni prawdopodobnie w XIII wieku.W XV wieku w Bochni istniała już dzielnica żydowska, (...)

Kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej „Na Murowiance”


Bochnia

Kaplica z 1854-1856 r., wewnątrz figurka Matki Bożej Anielskiej.

Kaplica pw. św. Stanisława Biskupa


Bochnia

Kaplica wzniesiona w 1901 r., na miejscu starszej z XVIII/XIX w.

Budynek zwany „Zamkiem Żupnym”


Bochnia, Regis

Budynek Zamku Żupnego stanowił pierwotnie najistotniejszy element zabudowy związanej z obsługą administracyjną i techniczną (...)

Dom


Bochnia, Rynek 3

Dom jest zachowanym, w swej późnobarokowej formie, przykładem zabudowy przyrynkowej miasta Bochni.

Budynek Rady Powiatowej, ob. Starostwo Powiatowe


Bochnia, Kazimierza Wielkiego 31

Gmach wybudowany dla Rady Powiatowej w Bochni, w 1893 r., wg projektu znanego architekta Władysława Ekielskiego.

Dom


Bochnia, Tadeusza Kościuszki 4

Budynek zbudowany został pomiędzy 1837 a 1847 r., na miejscu wyburzonego w l.1779-1781 kościoła dominikanów.

Kaplica cmentarna pw. św. Stanisława Biskupa


Bochnia, Oracka

Kaplica cmentarna zachowana jest bez przekształceń, z kompletnym, bogatym, jak na tego typu obiekt wystrojem malarskim.

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: